Sydsvenska Styrkelyftförbundet

Sydsvenska styrkelyftförbundetSydsvenska SF är ett av distriktsförbunden inom Svenska Styrkelyftförbundet.


För mer information om styrkelyft och vad som händer på nationell nivå - gå in på:

https://www.styrkelyft.se/Nyheter om tävlingar och annat på gång i distriktet.


Lunds TK bjuder in till serieomgång 1 i styrkelyft


DATUM

11-12 Mars 2023.
Beroende på antal anmälda kan hända att tävlingen hålls enbart den 11
mars.


PLATS

Bollhuset, Fasanvägen 2, Lund


ANMÄLAN

Anmälan sker klubbvis till tavling@lundstk.se

Sista anmälningsdag: 24 februari

Platsbegränsning på 56 personer. Kvalande till u/j-SM har företräde.

INGA EFTERANMÄLNINGAR!


Hjälp med klovning och sekretariat uppskattas. Meddela intresse hos
tavling@lundstk.se


Se inbjudan i dokumentet till höger för mer information.


Verksamhetsberättelse för 2022 och inbjudan till Sydsvenska Styrkelyftförbundets årsmöte 2023


Plats: Hälsomagasinet Svalöv

Tid: 2023-02-26, kl 15.00

Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga här senast en vecka före årsmötet. Se dessutom verksamhetsberättelse för 2022 i dokumentet till höger.


Praktisk information inför årsmötet:

  • Ärenden/motioner att tas upp ska vara oss tillhanda senast 2022-12-31.
  • Röstlängd består av de föreningar som fullgjort sina förpliktelser innan 2022-12-31.
  • Ombud för förening ska ha fullmakt med sig.
  • Röstande ska vara fysiskt närvarande.
  • Hälsomagasinet ordnar med fika.


Väl möttMichael TörnbergOrdförande
Inbjudan till domarfortbildning 21 januari


Svenska Styrkelyftförbundet och Sydsvenska SF bjuder in till domarfortbildning i 2023. Detta är en obligatorisk fortbildning som genomförs vart fjärde år vilket innebär att deltagande är en förutsättning att domarna ska få sin domarlicens förnyad. 


Länk till anmälan via IdrottOnline: Domarfortbildning Sydsvenska SF


Utöver anmälan via IdrottOnline skall domare även anmäla sig via mail till distriktets
domaransvariga, Tove Lindfors: tove_17@hotmail.com


Sista dag för anmälan: 13 januari


Mer information finns i inbjudan (dokumentet till höger).