Styrelsen


Michael Törnberg

micke.tornberg@gmail.com

Ordförande

Antidopingansvarig


Magnus Ekvall

magnus.ekvall@minepost.nu

Kassör

Utvecklingsansvarig


Sofia Kamlund

sofia.kamlund@styrkelyft.se

Ledamot

Utbildnings- och föreningsansvarig, samt utvecklingsansvarig


Linda Vedestig

linda.vedestig@gmail.com

Ledamot

Tävlingsansvarig


Ann Alfvén

Ledamot

Tävlingsansvarig


Erik Ormegard

erik.ormegard@gmail.com

Ledamot

Hemsideansvarig


Tove Lindfors

tove_17@hotmail.com

Ledamot

Domaransvarig


Kenneth Amédro

kenneth.amedro@gmail.com

Suppleant

Hemsideansvarig


Ola Larsson

Suppleant


Valberedningen


Nathalie Elmgren

Ordförande


Paula Jacobsson

Ledamot